İSTANBUL`DA YAŞAYAN TÜM KADINLARA ÇAĞRI

İstanbul ölçeğinde kurulan ilk Kadın Meclisi olarak 2021 yılında bir araya geldik. Bizler, İstanbul`un her mekanı, her ilçesi ve mahallesinde toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına katkı sunmak amacıyla; yerel yönetim, kadın örgütleri ve çalışma merkezleri, üniversite kurum temsiliyetleriyle bir araya gelmiş gönüllü kadın topluluğuyuz.

Kadınlara yönelik her türlü ayrımcılığı, şiddeti ortadan kaldıracak ve kadınların güçlendirilmesine katkı sunacak kapsayıcı politikaların oluşturulması için yerel yönetimlere görüş ve tavsiyede bulunmayı, yerel düzeyde kadınların karar mekanizmalarında aktif rol almasına katkı sunmayı; başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi olmak üzere tüm yerel yönetimler ve ilgili kurumlar ile iş birliği yaparak köprü işlevini sağlamayı; kadının insan haklarına yönelik farkındalık/bilgilendirme çalışmaları yapmayı ve etkinlik düzenlemeyi, demokratik adil, kapsayıcı ve toplumsal cinsiyet eşitlikçi değerlerler yaklaşımı ile İstanbul`un toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlandığı, yaşanabilir ve güvenli bir kent olmasına katkı sağlamayı amaçlıyoruz.

Aktif katılım göstererek bizimle beraber Kadın Meclisi`ne katkı sunmak istersen, aşağıda yer alan formu doldurarak Kadın Meclisi Alt Çalışma Grupları`na başvurunu gerçekleştirebilirsin!

Yılsonu yayımlanan Faaliyet Raporu`ndan haberdar olmak için e-postanı doğru girdiğinden emin ol .

İstanbul Kent Konseyi Kadın Meclisi Başvuru Formu

Kişisel Bilgiler

Hangi alt çalışma grubunda yer almak istersiniz?

Ayda kaç gün aktif katılım sağlayabilirsiniz? *

Ayda en az bir kere çalışma grubu toplantılarına, planlanan bir etkinlik varsa hazırlık sürecinde ve çalışmalar nedeniyle kurulacak on-line/yüz yüze iletişimde aktif katılım beklenmektedir.

İletişim Bilgileri

Katılım Şartlarının Kabulü *