Katılım Okulu

Proje Hakkında

İstanbul Kent Konseyi (İKK) kendini bir demokrasi okulu ve demokrasi laboratuvarı olarak kabul etmektedir. Bu nedenle, İKK, hayata geçirilen katılımcı süreçler boyunca katılımcılardan, yurttaşlardan ve paydaşlardan gelen görüş ve öneriler ışığında “Katılım Okulu” başlığı altında amaçlar oluşturmuştur. Bu amaçlar doğrultusunda katılımcılığı, katılımcı araçları ve demokrasiyi yerel düzeyde güçlendirmeyi ve çeşitlendirmeyi, aktörler ve paydaşların bu konudaki bilgi ve kapasitelerini güçlendirmeyi, bu konuda yerelde yapılan çalışmaları ve araçları arttırmayı hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda İKK paydaşları, İBB paydaşları, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum ve yurttaşlar ile işbirliği yapmaktadır. İKK Katılım Okulu eğitim konusunu farklı bakış açıları ile ele almaktadır. Bu nedenle bu hedefler doğrultusunda İKK katılım ve katılımcılık, yerel demokrasi, katılımcı demokrasi, yerel yönetimler, İstanbullu olmak gibi konular üzerine eğitim seminerleri ve eğitim kitleri hazırlamaktadır. 

Eğitim yayınları yıl boyunca yurttaşlara ve paydaşlara bültenler ile mail üzerinden ya da baskılı olarak iletilmektedir. İKK tarafından desteklenen eğitim seminerleri ise yurttaşlar, sivil toplum çalışanları, kamu kurum ve kuruluşu çalışanlarını hedeflemektedir.  

Ayrıca yüksek öğrenim düzeyindeki öğrenci ve araştırmacıların katılımcılık, yerel yönetimler ve yönetişim, yerel ve katılımcı demokrasi gibi konular üzerine olan projelerini desteklemektedir. 

Katılımcılık Eğitim Rehberi

Seminerler

Proje Yazma ve Hazırlama Eğitimi

Tarih: 14 Aralık 2021, Salı

Saat: 10.00 – 12.00

**Meeting ID: 864 3910 7918
**Passcode: 392694

Stratejik Plan Okuma Eğitimi

Tarih: 17 Aralık 2021, Cuma

Saat: 19:00 – 21.00

**Meeting ID: 864 4667 7994
**Passcode: 123429

Yerel Eşitlik Eylem Planı ve Hak Temelli İzleme Eğitimi

Tarih: 27 ve 28 Aralık 2021, Pazartesi – Salı
Saat: 15.00 – 18.00

**Meeting ID: 854 8090 9963
**Passcode: 655759

Kollektif Lab