“İstanbul’da yaşayan her çocuk, Çocuk Meclisinin doğal bir üyesidir”

Çocuk Hakları Sözleşmesinin 12.maddesinde ‘’Her çocuk, görüşlerini serbestçe ifade etme, kendisini ilgilendiren her konuda görüşlerinin dikkate alınmasını isteme hakkına sahiptir. Herkesin çocukları dinleme, onların fikirlerini öğrenme ve onlara saygı gösterme sorumluluğu vardır.’’
Çocuk hakları ve Çocuk katılımının önemine vurgu yapan sözleşmeyle birlikte İstanbul Kent Konseyi Çocuk Meclisi İstanbul’da yaşayan tüm çocukların kent yaşamındaki rollerinin güçlendirilmesini, politika oluşturma süreçlerinde çocuk boyutunun da esas alınmasını, karar alma mekanizmalarında aktif rol almasını ve temsil edilmesini amaçlamaktadır.

Çocuk hakları odaklı yaklaşımla kentin gelişmelerini destekleyerek çocuk dostu bir İstanbul oluşumuna katkıda bulunması amacıyla oluşturulmuştur.

Çocuk Danışma Kurulu - SAHADA
İstanbul Çocuklara Soruyor Projesi

İstanbul Çocuklarla Konuşuyor Projesi