RAPOR

Çocuk Danışma Kurulu – SAHADA

İstanbul Çocuklara Soruyor Projesi çocukların kendi gündemlerini, herhangi bir yönlendirme yapılmaksızın aktif bir katılımla doğrudan kendilerinin belirledikleri bir yöntemle şekillendirilmişti. Bu yaklaşım temelinde 6-14 yaş grubu çocukların yaşadıkları kent İstanbul ile ilgili belirledikleri sorunlar arasında “deprem” önemli bir konu başlığı olarak öne çıkmış, bu konudaki duygu, görüş ve önerileri de Proje Raporunda ayrıntılı bir şekilde yansıtılmıştı.

Çocuklar “sağlam olmayan binalar ve hazırlıkların yetersizliğini” temel sorunlar olarak belirlemiş ve yapıların sağlamlığı (“Özel betonlar, sağlam taşlar ve güvenilir mühendis”) ve güçlendirilmesi ile eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarını çözüm önerileri olarak oluşturmuşlardı.

İstanbul Çocuklara Soruyor ve İstanbul Çocuklarla Konuşuyor Projeleri kapsamında oluşturulmuş olan Çocuk Danışma Kurulu(ÇDK) üyeleri, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında birincil ve somut gündemleri olarak ‘deprem’ temasını ortaya koydular. Önerilen çalışma, Çocuk Danışma Kurulu’nun, bu soruna sürece yayılan bir yaklaşım ile odaklanmasının bir ilk adımı olarak düşünülmüş ve şekillendirilmiştir.

Bu kapsamda çalışmanın temel amaçları;

 • Halkın kent yönetimine katılımını sağlamak üzere İstanbul Kent Konseyi’nin bileşenlerinin seslerini duyurmaları, beklentilerinin seslendirilmesi ve taleplerinin örgütlenmesinin bir parçası olarak, çocuklar için de bu “güncel konuda” bir iletişim ve katılım kanalı oluşturması, bu dönemin katılımcı süreçlerle desteklenmesi, yapılabileceklere “çocuklar için” olduğu kadar “çocuklarla birlikte” bakma yaklaşımına devam edilmesi,
 • ÇDK üyelerinin akranlarının katılımını sağlamak üzere yapacakları çalışma ile, sivil toplum dayanışması, örgütlenme, aktif yurttaşlık bilinci ve deneyimi kazanmaları yönünde bir ortam ve platform oluşturulması,
 • ÇDK üyelerinin ilk kez, bir grup olarak kendi güçleri ve emekleri ile değişimin en önemli unsurlarından biri olarak çocukların seslerini duyurmalarını sağlamak üzere gerçekleştirdikleri somut bir çalışma olması,
 • Bu motivasyon ve hareket noktaları doğrultusunda, akut deprem gündemi ile çocukların ne düşündükleri, ne hissettikleri, ne algıladıkları, nelere ihtiyaç duydukları, istek ve talepleri konularında geri bildirim alınması,

olarak belirlenmiştir.

Çalışma,  8-15 yaş grubu ÇDK üyelerinin katılımı ve yürütücülüğü ile yine aynı yaş grubu “yakın çevreden” çocukların katılımına açık olarak tasarlanmıştır.

YÖNTEM ve METODOLOJİ:

Çalışma, bir “Çocuk Liderliğinde Araştırma” olarak yapılandırılmıştır.

Çocuk Danışma Kurulu üyelerinin daha önce, “bakım ustası”, “İstanbul uzmanı” olarak yer aldıkları İstanbul Çocuklara Soruyor Projesi’ndeki rolleri bu kez bir “araştırmacı kimliğine” dönüştürmüş ve amaca dönük olarak onlarla birlikte hazırlanacak bir içerik (paket) ile yaşıtlarına yönelik yürütecekleri bir çalışma olarak kurgulanmıştır.

Çalışma 7 adımdan olmaktadır;

 1. Çocuk Danışma Kurulu üyeleri ile daraltılmış bir “ön toplantı” gerçekleştirilerek çalışmanın amacı, araştırmanın / anketin yapılandırılması konusunda görüş ve katkılarının alınmış, “arkadaşını da getir” çağrısı ile ÇDK’na katılımın sürekliliğini desteklenmiştir,
 1. Bu çalışmaya aktif olarak katılacak ÇDK üyeleri ile bir “genişletilmiş toplantı” yapılmış ve çalışmanın amacı, anket formunun içeriği,  araştırmacı kimlikleri ile rolleri, materyallerin tanıtımı ve dağıtımı, çalışma takvimi konusunda bilgilendirme yapılmıştır (Açılış Toplantısı / Ekinliği),
 1. ÇDK üyelerinin yürüteceği “saha çalışması” (Okullarında, mahallelerinde, yakın arkadaş çevrelerinde, sosyal ortamlarında gerçekleştirecekleri uygulamalar) gerçekleştirilmiştir,
 1. ÇDK üyelerinin katılımı ile saha çalışmasının/uygulamanın halka açık, kamusal bir alanda (Müze Gazhane) gerçekleştirilmiştir (Kapanış Etkinliği),
 1. Verilerin Toplanması,
 1. Veri Girişleri ve Analiz,
 1. Sonuçların Paylaşımı

Çocuk Danışma Kurulu SAHADA çalışması, 47 Çocuk Danışma Kurulu üyesinin katılımı ile tamamlanmış olup, üyeler 1.186 anket uygulamışlardır.