Mevzuat

Kent Konseyi Nedir?

Genel Sekreter

Yürütme Kurulu (Yedek)

Yürütme Kurulu (Asıl)

Başkan