Dijital Teknoloji Çalışma Grubu, teknolojik gelişmelerin kent yaşamı üzerindeki etkilerini irdelemek, bu yeniliklerin olası getirilerini araştırıp, belediye yönetimi için fikirsel altyapı sunma amacıyla kurulmuştur. Kente ilişkin temel teknolojik uygulamalar ve süreçlerin oluşumuna katkıda bulunmak hedefiyle faaliyet gösterir.