Toplumsal Eşitlik Çalışma Grubu, toplumsal, ekonomik ya da siyasal olarak dezavantajlı konumda bulunan ve İstanbul Kent Konseyi’nin diğer çalışma grupları ya da meclisleri tarafından temsil edilmeyen ya da kısmen temsil edilen kent paydaşlarının bir araya gelmesinden oluşur. İstanbul Kent Konseyi, kentin yönetişimindeki kapsayıcılığı artırmayı hedeflerken, Toplumsal Eşitlik Çalışma Grubu, İstanbul Kent Konseyi içindeki kapsayıcılığı artırarak kentte yaşayan çok çeşitli ve farklı dezavantajlı grupların sorunlarını gündeme getirmektedir.