Beyoğlu’nun barındırdığı kültürel mirası, bu mirasın bugün nasıl kullanıldığını ve korunduğunu, sorunları ve fırsatları hak-temelli yaklaşımlar üzerinden değerlendiriyoruz.

Konuşmacılar:

Dr. Ayşe Ege Yıldırım Şehir Plancısı – İstanbul Kent Konseyi – Kent Kültürü ve Kültür Mirası Çalışma Grubu

Dr. Luca Orlandi Mimar ve Mimarlık Tarihçisi – Özyeğin Üniversitesi Öğretim Üyesi/ ICOMOS İtalya Üyesi

Dr. Elmon Hançer Sanat Tarihçisi – Kültürel Mirası Koruma Derneği kurucu/YK Üyesi- Ermeni Sanatı Uzmanı

Burçin Altınsay Özgüner Koruma Mimarı – ICOMOS Türkiye Milli Komitesi Başkanı

Prof. Dr. Zeynep Enlil Şehir Plancısı – Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi

Bu panel; İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yürüttüğü katılımcı planlama süreci Beyoğlu Senin kapsamında, İstanbul Kent Konseyi’nin işbirliği ve Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık’ın desteğiyle düzenleniyor.

11 Aralık 2021