Moderatör: Yiğit OZAR, İstanbul Planlama Ajansı, Vizyon 2050 Ofisi

Konuşmacılar: Zeynep Toy Büke, Müzecilik Meslek Kuruluşu Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Begüm Akkoyunlu Ersöz, Pera Müzesi Süreli Sergiler Yöneticisi Hüseyin Yılmaz, Ercümend Kalmık Müzesi Küratörü Maide Kasapoğlu, Burhan Doğançay Müze Sorumlusu

11 Kasım 2021