İSTANBUL KENT KONSEYİ SEÇİMLİ GENEL KURUL İLANI

İstanbul Kent Konseyi Başkanlığı

Kent Konseyi Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri gereğince İstanbul Kent Konseyi Olağan Seçimli Genel Kurulu 15 Ocak 2022 Cumartesi Günü saat 10.30’da açık adresi aşağıda bulunan genel kurul takviminde yer alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Fatih Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecektir.

Mevzuat gereği kent konseylerine katılım hakkı bulunan kişi, kurum ve kuruluşların başvurularını; temsilcilerinin isim, soyisim, adresi, iletişim numarası, mail adresi bilgilerine de yer verecek şekilde ıslak imzalı yetki belgeleri ile 7 Ocak 2022 Cuma Günü saat 17.00’e kadar İstanbul Kent Konseyi Genel Sekreterliği’ne elden veya posta yoluyla teslim etmeleri gerekmektedir. Son tarihten sonra teslim edilen bildirimler işbu genel kurul toplantısına katılım için geçerli kabul edilmeyecektir.

İstanbul Kent Konseyi Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantı Gündemi ve Olağan Seçimli Genel Kurul Takvimi’ne aşağıda yer almakta olup İstanbul Kent Konseyi paydaşlarına ve kamuoyuna ilanen duyurulur.

 

Gündem:

 1. Açılış
 2. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
 3. İstanbul Kent Konseyi I. Dönem Faaliyet Sunumu
 4. Divan Heyetinin Oluşturulması
 5. Seçimler
  • Adayların Belirlenmesi
  • Adaylık Konuşmaları
  • Seçim
  • Sonuçların İlanı
 6. Dilek ve Temenniler