VİZYON

Uluslararası deniz taşımacılığının yapılabildiği en dar geçit olma özelliğini taşıyan İstanbul Boğazı’nın ve Mavi Vatan’ın mevcut gücü ve potansiyelinin kalbinde bulunan İstanbul’un, denizciliği tüm yönleriyle ele alan yenilikçi yaklaşımlarla zenginleşmiş, deniz ve denizcilik konusunda donanımlı, dünya standartlarında bir şehir olmasını sağlamak.

NİHAİ HEDEF

Denizcilik konusunda çeşitli çalışmalar, proje ve uygulamalarla, düzenlenen çeşitli eğitim ve seminer programlarıyla İstanbul halkını bilgilendirmek, denizlerimizi ve denizciliği kapsayan her konuda fikir paylaşımı ve iş birliği yaparak denizcilik bilincini geliştirmek ve gelecek nesillere aktarmak.

DEĞİŞİMLER

-Denizcilik bilincinin gelişmesi

-Mavi Vatan kavramının benimsenmesi ve gelecek nesillere aktarılması

-Deniz kirliliği konusunda farkındalığın artması

-Deniz kirliliğinin önlenebilmesi için uzun vadeli planlamalar yapılması

-Şehirdeki deniz ulaşımının çok yönlü olarak geliştirilmesi ve iyileştirilmesi

-Şehirdeki denizcilik kültürünün geliştirilmesi

-Denizciliğin ulusal ve uluslararası boyutta turizme katkı sağlaması

-Denizcilik Müzesi ve Denizcilik Kütüphanesi kurulması

TESİR HEDEFİ

Dijitalleşen dünyada, denizcilik sektöründe gelişen teknolojilerin takibi, çevre, ekolojik sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluk bilinci, deniz kirliliği gibi konulara dikkat çekmek ve bu konulardaki duyarlılığı arttırmak; deniz kültürü, su sporları, amatör denizcilik, amatör balıkçılık gibi alanları geliştirmek ve yaygınlaştırmak için, eğitsel, kültürel, sosyal çalışmalar ile bilimsel araştırmalar yapılmasına destek sağlamayı amaçlamaktayız. Bu doğrultuda ulusal ve uluslararası çalışmaları, kurum ve kuruluşları takip ederek, uygulanabilir projeler üretmek ve İstanbul’a değer katmak, öncelikli hedefimizdir.

PAYDAŞLAR

Sivil Toplum Kuruluşları, Üniversiteler, İBB’nin ilgili birimleri birimleri ve diğer paydaşlar

Moderatör: Levent Karataş