ARKEOLOJİK ESERLER TAHRİBAT RİSKİ İLE KARŞI KARŞIYA KALMAYA DEVAM EDİYOR!

1 Haziran 2021

İstanbul Arkeoloji Müzeleri depolarının uzak bir mekâna taşınması yanlış ve sakıncalıdır!

Ülkemizin müze olarak inşa edilen ilk binasında yer alma özelliği taşıyan ‘İstanbul Arkeoloji Müzeleri’, sadece ülkemizin değil, dünyanın önde gelen müzeleri arasındadır.

Bugün, envanterine kayıtlı 1 milyonun üzerinde esere ev sahipliği yapan İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nin depolarında bulunan eserlerin bir kısmının İstanbul Atatürk Havalimanı’na taşınmasına ilişkin haberler gündemde yerini almıştır. Hatta sadece sözü edilen eserlerin değil, İstanbul Restorasyon ve Konservasyon Merkez Laboratuvarı’nın da İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nden kilometrelerce uzaklıkta bulunan bu bölgeye taşınacağına dair ifadeyi hayretler içinde öğrenmiş bulunmaktayız. Sözü edilen eserlerin depolardan çıkması bile başlı başına bir risk ve güvenlik sorunu teşkil edecekken, bu eserlerin müze binasından bu denli uzak bir mesafeye taşınmalarına dair haberler, endişe vericidir.

Arkeoloji Müzeleri’nin mekân ihtiyacını karşılamak üzere daha önce Müzeye tahsis edilmiş ve buna göre projelendirilmiş, kültürel işlevlere uygun, müzede görevli uzmanlara gözetip denetleyebilme imkânı veren daha yakın ve elverişli mekânların kullanılmasını değerlendirmek yerine, havalimanı alanı gibi uzak yerlere taşınması kararını anlamakta zorlanıyoruz.

Eserlerin sergileme alanlarına en yakın lokasyonda, müzecilik kriterleri doğrultusunda ve uygun iklimlendirme koşulları altında depolanması, öncelikli olarak, değerlendirilmeli; olası riskleri en aza indirilmek üzere, belgelenebilir, denetlenebilir, şeffaf ve kamuoyuna açık bir süreç yürütülmelidir.

Vurgulamak isteriz ki, taşınma kaçınılmazsa, bu süreçte olası riskler her yönüyle etüt edilmeli; müzecilik ve kültür varlıklarını koruma ve onarım alanlarında çalışan meslek uzmanlarının ve akademik birimlerin görüş ve yönlendirmeleri doğrultusunda hareket edilmelidir!

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

İstanbul Kent Konseyi

Kent Kültürü ve Kültürel Miras

Çalışma Grubu