Kültür Sanat çalışma grubu istanbulun kültür sanat hayatına katkıda bulunmak, fikir üretmek, sorunlara çözüm bulmak amacıyla kuruldu. Kentteki STK’ların kültür sanat çalışma gurplarıyla işbirliği yapar, üretilen fikirleri belediyelerin ilgili daire başkanlıklarına iletilmesinde aracı olur, büyük şehir ve yerel belediyelerin yaptığı kültür sanat faaliyetlerine destek olur, içerik üretir ve izleyiciye ulaşmasında katkı sağlar. Ayrıca bu birimlerin stratejik planlarını inceleyerek takip eder.

Moderatör: CENGİZ ÖZDEMİR