Yoksulluk, bugün basit bir biçimde tanımlanabilecek bir sorun olmanın ötesine geçmiştir. Yoksulluğun bir yandan derinleşirken diğer yandan da çeşitlenerek yeni biçimlerinin ortaya çıktığı son yıllarda, bu sorunun tanımlanmasına ilişkin farklı yaklaşımlar geliştirilmeye başlamıştır. Kısaca, son yıllarda geliştirilen yeni kavramlarla yoksulluk kavramının yeni boyutlar eklenerek daha da zenginleştirildiği görülmektedir. Bu nedenle, tüm bu yeni tartışma ve yaklaşımları da kapsayacak biçimde genel bir yoksulluk tartışmasının yapılması gerekmektedir. Bu tartışmalar kentin geleceğini şekillendirecektir. Kent Konseyi bünyesinde yapılacak olan çalışmaların da omurgasını bu tartışmalar ve kent yoksulluğu oluşturmaktadır.

Kent planlama kuram ve pratiğinin kentsel yoksulluğun giderilmesi ve kentsel sosyal adaletin sağlanması için girişeceği çabalar, kaçınılmaz olarak kent yoksulluğu olgularının kavramsal ve kuramsal düzeylerindeki çözümlerinden başlayacaktır. Bu nedenle konseyin önemli tartışma konularından birisi kent yoksulluğunun, tarihsel bir perspektif içinde, gelişiminin, değişen anlamlarının ve bu sorunun nedenlerinin incelenmesi ve farklı formlarına göre çalışmaları yapılması gerekmektedir. Bu bağlamda Kent Yoksulluğu Çalışma Grubunda; çocuk yoksulluğu, kentsel dönüşüm yoksulluğu, eğitim, sağlık yoksulluğu gibi alanlar belirlenerek araştırma, not, rapor ve proje çalışmaları gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.

Moderatör: BARBAROS DİNÇER