Çevre Çalışma Grubu, kentsel ve doğal yaşam alanlarını bütüncül bir bakış açısıyla değerlendirerek doğanın korunmasını ve gelecek kuşaklara aktarılmasını, çevresel sorunlar konusunda İstanbulluların bilinçlendirilmesini, kent genelinde uygulanabilir çevre dostu sistemlerin geliştirilmesini, bu doğrultuda öneriler ve raporlar hazırlamayı, projeler üretmeyi hedeflemektedir. Çevre Çalışma Grubu, Kanal İstanbul, Sürdürülebilirlik, Kıyılar ve İklim Değişimi olmak üzere toplamda dört alt çalışma grubuna sahiptir.

Moderatör: Hüseyin Korkmaz