Çocuk Hakları Çalışma Grubu, kentin tüm karar alma, uygulama ve izleme mekanizmalarında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 20 Kasım 1989 tarihinde kabul edilen Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesi’nin gözetilmesini, İstanbullu çocukların sorunlarından ve gereksinmelerinden yola çıkarak bu konularda çözüm önerileri ve projeler üretmeyi hedeflemektedir.