MİSYON
Turizmin kent yaşamı üzerindeki etkilerini incelemek, güçlü ve zayıf yönlerini ele alarak çözüme kavuşturmak için fikirsel altyapı sunmak ve süreçlere katkıda bulunmak; bu doğrultuda öneriler ve raporlar hazırlamayıp projeler üretmek.

VİZYON
İstanbul’un dünya turizmindeki ilk beş destinasyon arasına girmesini sağlamak.