Kent Peyzajı ve İmar Çalışma Grubu, kent peyzajı ve imar dinamiklerindeki denge unsurunu koruyarak şehri sürdürülebilir ve yaşanabilir kılma hedefinden yola çıkılarak kurulmuştur. Kentsel planlama süreçlerinde katılımcı yaklaşımı bir ön şart olarak ele alan çalışma grubu, bütüncül ve işlevsel kararların yapılandırılması amacıyla kentlilerin ortak sorunlarını çözmeye yönelik tavsiyeler üretmekte ve bakış açısı getirebilmek üzere çalışmalar yapmaktadır.

Moderatör: Korkmaz ÇAKAR