Bir kentin içinde bulundurduğu unsur insan olgusudur. İnsanın çoğalan beklentisi ve yükselen gelişim ivmeleri paralellerinde kent içindeki mevcut doğal, tarihi ve yapısal bütünlüğün devamı sağlanmalıdır. Kentsel ekosistem içerisinde sistemin en önemli elemanlarından biri ise kentsel açık yeşil alanlardır.  Açık-yeşil alanlar, insan ile doğa arasındaki ilişkinin temelindeki mekansal olgu ve kentsel yaşam koşullarının iyileştirilmesinde önemli bir konuma sahiptir. Öyle ki  Kent peyzaj ve imar dinamikleri dengeli oluşu şehri sürdürülebilir ve yaşanabilir hale getiren etkiye sahiptir.

Kent peyzajı ve kentteki imar süreçlerinin katılımcılık faktörü ile ele alınan bütüncül ve işlevsel kararların yapılandırması amacıyla kentlilerin ortak sorunlarını çözmeye yönelik  çözümlemeler,tavsiyeler ve bakış açısı getirebilmektir.Kent peyzajı ve imar çalışma grubu katılımcı, adil ve şeffaflık prensipleri ile kente dair peyzaj ve plan kararlarında izleyici söz sahibi ve bilgilendirici olmayı misyon edinmiştir.

Moderatör: MELTEM ÇOŞANER TONYALI