Bilim insanlarının yapmış olduğu geniş çaplı araştırmaların sonucunda, İstanbul kentini büyük bir depremin beklediği bilinmektedir. Hızlı nüfus artışı karşısında ortaya çıkan kontrolsüz ve plansız yapılaşma gibi sebeplerden ötürü, İstanbul’u bekleyen bu depremin oldukça yıkıcı bir deprem olacağı öngörülmektedir. Depremin yıkıcı etkilerini azaltmaya yönelik, deprem öncesi alınacak önlemler ile birlikte, deprem sonrası alınması gereken birtakım önlemler olmalıdır. Depreme karşı hazırlıklı olmak, sadece yapıları güçlendirmek veya yeniden yapılandırmak ile değil, aynı zamanda deprem sonrasında karşılaşılabilecek zorluklara karşı acil bir eylem planı üretebilmek ile mümkün olacaktır.

Deprem ve Afet Çalışma Grubu, hem deprem öncesi hem de deprem sonrası yapılması gerekenleri farklı paydaş ve ilgili gruplar ile görüşerek somut bir hareket planı ortaya koymak üzere çalışır.

Bu bağlamda öncelikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yer alan deprem ve afet çalışmalarının doğrudan yürütüldüğü ya da ilgili olduğu birimler ile işbirliği ve eşgüdüm içerisinde çalışmalarını yürütmeyi planlamaktadır. Benzer şekilde, İstanbul Kent Konseyi ve ilçe kent konseyleri bünyesindeki diğer çalışma grupları ile deprem ve afet sorunu ekseninde daha fazla etkileşim içerisinde olmayı ve ortak proje üretmeyi hedeflemektedir.