Deprem ve Afet Çalışma Grubu; deprem öncesi, deprem sırasında ve deprem sonrası yapılması gerekenleri ilgili paydaş gruplar ile görüşmek ve somut bir hareket planı ortaya koymak amacıyla kurulmuştur. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yürütülen deprem ve afet çalışmalarının izlenerek, ilgili birimlerle iş birliği ve eşgüdüm içerisinde çalışmalarını yürütmeyi hedefler.

Moderatör: İlknur DORUKER