İSTANBUL’umuzun daha yaşanabilir bir kent olmasına katkı sunmak, İŞ VEREN ve SANAYİİCİ’nin sorunlarını tespit etmek ve bu sorunlara uygun çözüm önerilerini kenti yöneten siyasi ve idari otoritelere iletmek, ortak akılda buluşmak ve demokratik bir kent bilinci ile hareket etmek üzere kurulan İŞ YAŞAMI ÇALIŞMA GRUBU, ticari hayatın daha efektif ve daha verimli çalışması için projeler üretmeye gönüllüdür.

Moderatör: Ümit Deniz