Küresel iklim değişikliği insan etkinlikleri sonucunda küresel sıcaklıkların artmasına bağlı olarak ortaya çıkar. Sıcaklık artışına neden olan sera gazlarının atmosfere salınmasına neden olan başlıca insan faaliyetleri fosil yakıtların (kömür, petrol, doğal gaz) yakıldığı enerji, ulaşım, sanayi gibi sektörler ve tarım, ormansızlaşma gibi toprak kullanım değişiklikleriyle bağlantılıdır. Küresel sıcaklık artışı sanayi öncesi döneme göre 1 dereceyi geçmiştir ve aşılmaması gereken sınır olan 1,5 dereceye çok az zamanımızın kaldığı, etkilerin giderek arttığı ve sera gazı salımlarının acilen düşürülmesinin gerektiği günümüzde iklim değişikliği acilen müdahale edilmesi gereken bir kriz olarak ele alınmaktadır.

İklim krizinin etkileri en çok kentlerde görülür ve iklim krizine neden olan insan faaliyetleri de en çok kentlerde gerçekleşir. Bu nedenle iklim krizini durdurmak için alınması gereken önlemler ve iklim krizinin etkilerine hazırlıklı olmak için yapılması gerekenler kentlerde yoğunlaşır. İstanbul Kent Konseyi İklim Krizi Çalışma Grubu, kent politikalarının oluşturulmasında iklim krizi için yapılması gerekenlerin öncelikli olarak göz önünde bulundurulmasını hedefler. Yerel yönetimlerde diğer alanlardan bağımsız bir iklim politikası geliştirilemez ve iklim politikaları alışıldık anlamıyla çevre politikalarından oldukça geniş bir çerçeveyi (ulaşım, binalar, gıda, sağlık, atıklar, yeşil alanlar vb.) ilgilendirir. İklim Krizi Çalışma Grubu bütün kent ve çevre politikalarında iklim krizinin gereklerinin benimsenmesi için çalışmayı amaçlar.

Moderatör: ÜMİT ŞAHİN