İklim Krizi Çalışma Grubu, iklim krizine neden olan insan faaliyetlerinin kentsel alanlarda yoğun olarak gerçekleşmesi ve etkilerinin de en çok kentlerde görülmesi gerçekliğinden hareketle; kent ve çevre politikalarının oluşturulmasında iklim krizini önlemek için yapılması gerekenlerin öncelikli olarak göz önünde bulundurulması ve yerel yönetimlerin yürüttüğü tüm faaliyetlerin bu bağlamda teşvik edilmesi amacıyla oluşturulmuştur. Çalışma Grubu; sivil toplumu iklim konusunda atılan adımlar ile ilgili bilinçlendirmek, İklim Değişikliği Eylem Planı (İDEP)’nın ve Paris Antlaşması’na ilişkin kanun teklifinin kabul edilmesinden sonraki uyum sürecinin geniş bir toplumsal taban tarafından benimsenmesini sağlamak ve azaltım hedeflerine yönelik teknik bilgiyi yaygınlaştırılmak üzere çalışmalar yürütmektedir.

Moderatör: Ümit ŞAHİN