İstanbul Kent Konseyi Göç Çalışma Grubu, göçmen ve mültecilerin kentsel haklar bağlamında hizmetlerden yararlanabilmesi ve kentin tüm özneleriyle eşit ve bir arada yaşam sürdürebilmeleri için stratejik alanlara yönelik araştırmalar, izleme ve farkındalık çalışmaları yapmaktadır. Kentin ve hemşerilerin tarihi, siyasi, ekonomik, hukuki ve uluslararası ilişkilerini değerlendirerek gerçekleştirdiği bu çalışmalar aracılığıyla, yerel yönetimlere ve kentsel hizmetlerden sorumlu diğer paydaşlara politika önerilerinde bulunmayı amaçlamaktadır.

Göç Çalışma Grubu aynı zamanda göçmenlerin; sürdürülebilirlik, katılımcılık ve uzlaşma ilkeleriyle bir araya gelmesini hedefleyen ve karar alabilme, uygulayabilme mekanizmalarıyla kentin öznesi olmalarını özendiren demokratik bir zemin olma hedefi taşımaktadır.

Moderatör: GÜNCE BEYAZER