”Sağlık; bedence, ruhça ve sosyal yönden tam iyilik halidir”

Kent Sağlığının korunması; çevre,  gıda, iklim, temiz su, trafik, alt yapı, temiz hava ve aktif bir yaşam ile doğru orantılıdır. Kentlilerimizin iyi şartlarda yaşaması sürdürülebilir politika ve yönetişim modelleri ile gerçekleşebilir.

Sağlık çalışma grubumuzun kuruluş amacı; sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, kamu kurumları, vatandaşlar ve  alanlarında uzman olan tüm paydaşlarımızla kent sağlığı için ortak çözüm önerileri üretebilecek  zeminler yaratmak,  hakça paylaşım, adil ve eşit haklarla yaşanabilir, sürdürülebilir  bir kent olmasını sağlamaktır.

Moderatör: HACER KESKİN