Günümüzde sağlık, yalnızca tıp bilim dalı içerisinde yer alan bir kavram olmanın dışına çıkmış; kamu sağlığı, kent sağlığı, kentli sağlığı gibi konu başlıkları ile kentsel meselelerde de karşımıza çıkmaya başlamıştır. Kent Sağlığı Çalışma Grubu, İstanbul ölçeğinde sağlıklı kentin tanımını yaparak, o tanımın işaret ettiği hedeflere ulaşmak üzere, kent sağlığı alanında geliştirilecek çözüm önerilerine katkı sunmak ve bu uygulamaları sürdürülebilir kılmak amacıyla çalışmalar yürütmektedir. Bu ilkeler çerçevesinde; tüm İstanbullular için sağlık haklarına adil ve eşit erişim imkânının oluşturulması için çalışmalarda bulunur. Aynı zamanda, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, kamu kurumları, vatandaşlar ve alanda faaliyet gösteren uzmanlarla ortak zemin yaratan bir çalışma yöntemini benimsemektedir.

Eş Moderatör: Yeşim METE MCKEAG

Eş Moderatör: Cihan ALP