Amacımız il düzeyinde bizimle yaşayan evcil yabani ve yarı evcil sayabileceğimiz tüm hayvanların yaşam alanları ve varlıklarının özellikle insan kaynaklı kötülüklerden ve yapılaşma nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklardan korunabilmesi için pratik ve sürdürülebilir önlemler alarak yaşamı bir bütün halinde ele almaktır.