Kent Kültürü ve Kültürel Miras Çalışma Grubu Vizyonu
İstanbul’un zengin kültürel birikiminden beslenerek çağdaş bir kent kültürünün gelişmesinde ve İstanbul’un kültürel ve doğal miras değerlerinin korunmasında bilimsel çerçevede iyi uygulama ilkelerine bağlı, etkin, katılımcı ve sürdürülebilir politikaların geliştirilmesi ve uygulanması, bu yönde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Kent Konseyi arasında kurumlaşmış aktif ve demokratik bir işbirliği.
Kent Kültürü ve Kültürel Miras Çalışma Grubu Misyonu

Çalışma grubu ilkeleri ve vizyonu doğrultusunda, kültürel miras bilinci yüksek, katılımcı bir kent kültürünü teşvik etmek üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne destek olmak, bu konudaki politikaları güçlendirecek bilgiler, öneriler ve proje fikirleri sunmak.

Moderatör: Tevfik Serdar Köksal

Eş Moderatör: A. Ege Yıldırım

*Öncelikli Çalışma Alanları

1. Farkındalık yaratma
2. Bilgi edinme ve paylaşma
3. İzleme- değerlendirme- görüş bildirme

*Yatay ve Dikey İletişim Yaklaşımı

1. Yatay iletişim (İKK Çalışma Grupları)
2. Dikey iletişim (tabandan yukarıya)

*Çalışma Programı ve Alt-Başlıkları

1. Doğal alanların korunması
2. Arkeolojik alanların korunması
3. Müzecilik ve taşınır kültürel mirasın korunması
4. Tek yapı ölçeğindeki koruma
5. Kentsel doku ölçeğindeki koruma
6. Somut olmayan kültürel mirası koruma ve kent kültürünün bir parçası olarak yaşatma
7. Mirasa ve kültüre bütünlüklü bakış ve yönetişim