Kent Kültürü ve Kültürel Miras Çalışma Grubu Vizyonu
İstanbul’un zengin kültürel birikiminden beslenerek çağdaş bir kent kültürünün gelişmesinde ve İstanbul’un kültürel ve doğal miras değerlerinin korunmasında bilimsel çerçevede iyi uygulama ilkelerine bağlı, etkin, katılımcı ve sürdürülebilir politikaların geliştirilmesi ve uygulanması, bu yönde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Kent Konseyi arasında kurumlaşmış aktif ve demokratik bir işbirliği.
Kent Kültürü ve Kültürel Miras Çalışma Grubu Misyonu
Çalışma grubu ilkeleri ve vizyonu doğrultusunda, kültürel miras bilinci yüksek, katılımcı bir kent kültürünü teşvik etmek üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne destek olmak, bu konudaki politikaları güçlendirecek bilgiler, öneriler ve proje fikirleri sunmak.

Moderatör: Tevfik Serdar Köksal