Denizcilik Çalışma Grubu

Kent Kültürü ve Kültürel Miras Çalışma Grubu

Toplumsal Eşitlik Çalışma Grubu

Dijital Teknoloji Çalışma Grubu

Hukuk ve İnsan Hakları Çalışma Grubu

Eğitim Çalışma Grubu

Ulaşım Çalışma Grubu

Deprem ve Afet Çalışma Grubu

Turizm Çalışma Grubu

Çevre Çalışma Grubu