Toplumsal Eşitlik Çalışma Grubu

Dijital Teknoloji Çalışma Grubu

Hukuk ve İnsan Hakları Çalışma Grubu

Eğitim Çalışma Grubu

Ulaşım Çalışma Grubu

Deprem ve Afet Çalışma Grubu

Turizm Çalışma Grubu

Çevre Çalışma Grubu

Çocuk Hakları Çalışma Grubu

Kent Peyzajı ve İmar Çalışma Grubu